Coaching

Wat is coaching?
Coaching is een vorm van persoonlijke begeleiding op basis van een gelijkwaardige een-op-een relatie. De cliënt leert en de coach ondersteunt en begeleidt dit leerproces. Bij coaching wordt er vanuit gegaan dat de antwoorden in jezelf aanwezig zijn. Door de juiste vragen te stellen en door de inzet van diverse interventies en methodieken help ik je als coach om je eigen antwoorden te vinden.

Met de inzet van coaching kan veel bereikt worden. Het doorbreken van (belemmerende) patronen, leren omgaan met nieuwe situaties/verlies, met een frisse blik naar je loopbaan en toekomstwensen kijken, het verbeteren van je werk/privé balans, anders omgaan met grenzen, bewuster keuzes maken, meer begrip krijgen voor individuen binnen je team en nog veel meer. Ik coach zowel met als zonder paarden.

Een gemiddeld traject bij Unalome bestaat uit zes tot acht sessies van 1-1,5 uur in een tijdsbestek van ongeveer zes maanden. Maar natuurlijk wordt jouw traject op jou als individu afgestemd. Wanneer een traject door je werkgever wordt geïnitieerd, kan er ook een tussentijdse evaluatie en eindevaluatie ingepland worden.

Tijdens de intake maken we kennis en kijken we naar je huidige situatie, je gewenste situatie en coachvraag en/of doelstellingen.

Bij aanvang van een traject maak ik vaak gebruik van een DiSC analyse die een helder beeld geeft van gedrag, communicatie stijl, drijfveren en motivatie. Vervolgens gaan we aan de slag met het in kaart brengen van wie je bent, waar je vandaan komt en hoe dit je vormt. We onderzoeken wat je waarden zijn en in hoeverre je nu bij die waarden stilstaat of er juist verder vanaf staat en hoe dat je keuzes in werk/privé beïnvloedt. We gaan aan de slag met je kernwaarden, je kwaliteiten, je uitdagingen en valkuilen en we gaan in onderzoeken welke opties en keuzes je hebt in je dagelijkse leven en wat de daaruit voortvloeiende consequenties zijn.

Naast het reguliere coachen ben ik ook gecertificeerd paardencoach en zet ik de paarden (in overleg met de coachee) regelmatig in tijdens trajecten. Onze mooie kudde bestaat momenteel uit zes paarden. Cosmo, Naoma, Elyan, Humpy, Lumen & Jack.

Wat is coachen met paarden oftewel ‘Equine assisted coaching’?
Equine assisted coaching is een coachingsmethodiek waarbij paarden ingezet worden om coachees de gelegenheid te geven ervaringsgericht te leren en te profiteren van de feedback die een paard daarbij kan geven.

Ervaringsgericht
Als equine assisted coach faciliteer ik het leerproces door steeds te proberen de leerervaring aan te bieden die de coachee in de gelegenheid stelt te leren wat nodig is. Bij het omgaan met en reageren op de situatie die tijdens een sessie ontstaat, wordt niet alleen een beroep gedaan op het intellect van de coachee, maar ook op zijn of haar vaardigheden en het omgaan met alles wat de coachee daarbij ervaart. Tijdens de reflectiemomenten van de equine assisted coachsessie help ik de coachee om de ervaring bewust te krijgen en tot inzichten, gevoelens en emoties te komen die tot dan onbewust waren. De coachee kan vervolgens experimenteren met nieuw gedrag – in contact met het paard – en opnieuw ervaren. Ervaren in plaats van te blijven ‘praten over’: ‘Geen woorden, maar paarden.’

Oplossingsgericht
Equine assisted coaching is een oplossingsgerichte methode. We richten ons in de sessie naast de oorzaken die ten grondslag liggen aan de coachvraag,  vooral op hoe dat in het hier en nu van invloed is en wat de coachee daar in de toekomst mee wil. Het uitgangspunt van equine assisted coaching is dat de coachee deze oplossing voor zijn of haar coachvragen zélf in zich heeft.

Cliëntgericht en non-directief
Het inzicht van de coachee in zichzelf staat dus centraal, we noemen dat cliëntgericht. De rol van mij als coach is faciliterend en non-directief (zonder een vastgestelde richting op te leggen). Door de integratie van de diverse technieken zoals NLP, ACT, systemisch werk en Voice Dialogue kan ik als coach afstemmen op wat nodig is en daarmee het ervaringsleren van de coachee verdieping geven.

Met beide benen op de grond
Equine assisted coachsessies kenmerken zich door activiteiten die plaatsvinden op de grond naast het paard.