Begeleiding bij verlies voor Equine assisted coaches

Een korte verkenning van het rouwlandschap met behulp van de fases van de transitiecirkel.

De workshop ‘Begeleiding bij verlies voor Equine assisted coaches geeft je als begeleider zowel theoretische kennis als concrete handvatten om zicht te krijgen op de rol van verlies tijdens je coaching.

Verlies en rouw zijn thema’s waar we allemaal vroeg of laat mee in aanraking komen. Soms gaat het om een duidelijk herkenbaar verlies maar dit is lang niet altijd zo. Afscheid nemen en omgaan met verdriet en verlies loopt als een rode draad door onze levens. Verlies van een baan, verlies van gezondheid, verlies van familie of geliefden, afscheid nemen van een fijne levensfase en ga zo maar door.

Het is een thema waar ik me de afgelopen jaren in bijgeschoold en verdiept heb en die kennis deel ik graag!

Bij deze workshop behandelen we theorie en delen we ervaringen over o.a. de verschillende soorten verlies, de transitiecirkel, het duale procesmodel, de rouwtaken en werken we met twee á drie concrete activiteiten die je met een coachee samen met de paarden kan inzetten in verliessituaties.

Door deze workshop:

  • Word je je als paardencoach en als mens meer bewust van de verschillende soorten verlies die er zijn;
  • Kom je in aanraking met je eigen thema’s op het gebied van rouw en verlies, en kun je ze (h)erkennen in begeleiding;
  • Heb je aan het eind van de dag kennis van 2 á 3 concrete activiteiten rondom dit thema die je direct kunt inzetten als equine assisted coach.

Transitiecirkel

Een korte impressie van de workshop op 12 december 2018.

De workshop vindt doorgang bij minimaal 4 deelnemers. Aanmelden kan via Angela@unalome.nl

Download de folder voor 12-04-2019 te Lunteren
Download de folder voor 14-06-2019 te Bleiswijk
Workshop Unalome 05-07-2019 te Bleiswijk