Coachen met paarden

Wat is coachen met paarden oftewel ‘Equine assisted coaching’?
Equine assisted coaching is een coachingsmethodiek waarbij paarden ingezet worden om coachees de gelegenheid te geven ervaringsgericht te leren en te profiteren van de feedback die een paard daarbij kan geven.

Ervaringsgericht
Als equine assisted coach faciliteer ik het leerproces door steeds te proberen de leerervaring aan te bieden die de coachee in de gelegenheid stelt te leren wat nodig is. Bij het omgaan met en reageren op de situatie die tijdens een sessie ontstaat, wordt niet alleen een beroep gedaan op het intellect van de coachee, maar ook op zijn of haar vaardigheden en het omgaan met alles wat de coachee daarbij ervaart. Tijdens de reflectiemomenten van de equine assisted coachsessie help ik de coachee om de ervaring bewust te krijgen en tot inzichten, gevoelens en emoties te komen die tot dan onbewust waren. De coachee kan vervolgens experimenteren met nieuw gedrag – in contact met het paard – en opnieuw ervaren. Ervaren in plaats van te blijven ‘praten over’: ‘Geen woorden, maar paarden.’

Oplossingsgericht
Equine assisted coaching is een oplossingsgerichte methode. We richten ons in de sessie naast de oorzaken die ten grondslag liggen aan de coachvraag,  vooral op hoe dat in het hier en nu van invloed is en wat de coachee daar in de toekomst mee wil. Het uitgangspunt van equine assisted coaching is dat de coachee deze oplossing voor zijn of haar coachvragen zélf in zich heeft.

Cliëntgericht en non-directief
Het inzicht van de coachee in zichzelf staat dus centraal, we noemen dat cliëntgericht. De rol van mij als coach is faciliterend en non-directief (zonder een vastgestelde richting op te leggen). Door de integratie van de diverse technieken zoals NLP, ACT, systemisch werk en Voice Dialogue kan ik als coach afstemmen op wat nodig is en daarmee het ervaringsleren van de coachee verdieping geven.

Met beide benen op de grond
Equine assisted coachsessies kenmerken zich door activiteiten die plaatsvinden op de grond naast het paard.